ورزشی

آرشیو
فارس مقام نخست مسابقات چوگو کشور را کسب کرد رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سپیدان خبرداد:

فارس مقام نخست مسابقات چوگو کشور را کسب کرد


نخستین جشنواره تابستانه در سپیدان برگزار می شود رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سپیدان خبرداد:

نخستین جشنواره تابستانه در سپیدان برگزار می شود


رقابتهای چوگو کشور در سپیدان آغاز شد با حضور مسئولین استانی وکشوری

رقابتهای چوگو کشور در سپیدان آغاز شد


بانوان سپیدانی نائب قهرمان کونگ فوتوا فارس شدند رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان سپیدان خبرداد:

بانوان سپیدانی نائب قهرمان کونگ فوتوا فارس شدند


گفتگو

آرشیو
بزرگترین افتخار زندگی ام دیدار با رهبری بود گفتگو با فنی ترین بازیکن وآقای گل آسیا

بزرگترین افتخار زندگی ام دیدار با رهبری بود


به کارم عشق می ورزم گفت‌وگو با معلم مدرسه استثنایی

به کارم عشق می ورزم


چادرم برای من مایه آرامش است گفتگو بایک بانوی محجبه سپیدانی

چادرم برای من مایه آرامش است

طراحی و پیاده سازی : سفیر سیستم