گفتگو

آرشیو
زندگی ام را مدیون قرآن هستم گفتگو با مربی قرآنی شهرستان

زندگی ام را مدیون قرآن هستم


خوشحالم به آرزویم که دیدار رهبری بود رسیدم فرمانده نمونه جشنواره مالک اشتر بسیج:

خوشحالم به آرزویم که دیدار رهبری بود رسیدم


قطب ورزش باستانی کشورگرفتار کمبود امکانات مسئول هیئت ورزش باستانی شهرستان سپیدان گفت:

قطب ورزش باستانی کشورگرفتار کمبود امکانات


تولدت مبارک فرمانده محسن به مناسبت سالروز تولد شهید محسن ماندنی

تولدت مبارک فرمانده محسن


بزرگترین افتخار زندگی ام دیدار با رهبری بود گفتگو با فنی ترین بازیکن وآقای گل آسیا

بزرگترین افتخار زندگی ام دیدار با رهبری بود

طراحی و پیاده سازی : سفیر سیستم