گفتگو

آرشیو
واقعاً قرآن در جامعه مهجورست   درگفتگو با خواهران قرآنی سپیدان مطرح شد؛

واقعاً قرآن در جامعه مهجورست


درجنگ نرم تفنگ نمی خواهیم حجاب میخواهیم گفتگو با بانوی محجبه سپیدانی؛

درجنگ نرم تفنگ نمی خواهیم حجاب میخواهیم


باورمان نمی شود ایران اینقدر امن باشد گردشگران خارجی در گفتگو با خبرنگار ما:

باورمان نمی شود ایران اینقدر امن باشد


زندگی ام را مدیون قرآن هستم گفتگو با مربی قرآنی شهرستان

زندگی ام را مدیون قرآن هستم

طراحی و پیاده سازی : سفیر سیستم